Idrott nästan lika poppis bland tjejer

Att killar gillar skolidrotten mer än tjejer har blivit fastslaget flera gånger. Men enligt en nyare studie är skillnaderna små.

Flera tidigare studier har visat att tjejer är mer negativt inställda till skolans idrottsundervisning än killar. En grupp forskare har därför valt att ta reda på hur stor skillnaden egentligen är.

För att få svar på det har forskarna undersökt tidigare studier inom svensk idrottsforskning. Närmare bestämt har de undersökt svaren från cirka 40 000 elever som gick i årskurs sex och nio under åren 2003 till 2018. Frågorna som ungdomarna besvarade i undersökningarna handlade om synen på idrott och hälsa.

I likhet med tidigare undersökningar kommer forskarna fram till att det finns skillnad mellan könen, men de fastslår att skillnaden är väldigt liten.

Forskarna konstaterar därför att deras studie utmanar bilden av att idrott är mer populärt bland killar än tjejer.

En av forskarna bakom den nya studien är Alexander Jansson som är doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Enligt honom kan det vara problematiskt att tro att tjejer tycker mindre om idrott än killar.

– Om tidigare rådande uppfattning cementeras skulle det i förlängningen kunna bidra till att idrottslärare får olika förväntningar och därigenom ställer olika krav på tjejer och killar, säger han i ett pressmeddelande från Malmö universitet.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar