Studie: Stress och känsla av att kunna ger bättre resultat i skolan

I en studie från Göteborgs universitet har tre forskare jämfört elevers välmående i skolan med hur bra de presterar.

Forskarna i studien har kollat närmare på två årskullar: elever födda 1998 och elever födda 2004. Under årskurs sex har eleverna fått svara på enkäter och genomföra kognitiva tester som bland annat har testat elevernas ordförråd och spatiala förmåga. Det har sedan jämförts med elevernas slutbetyg i nian.

I studien undersöks tre typer av välmående: socialt, kognitivt och psykologiskt. Det kognitiva välmåendet handlar om hur väl eleverna upplevde att de klarade skolan.

Det kognitiva välmåendet, tillsammans med det psykologiska välmåendet, visade sig hänga samman med skolresultaten.

Elever som upplevde att de klarade av undervisningen gjorde också bättre ifrån sig i skolan. Det visade sig till och med vara viktigare för skolresultaten än elevernas faktiska förmåga att klara av skolan.

Även elever med sämre psykologiskt välmående, som stressade och oroade sig över skolan, gjorde bättre ifrån sig.

– Resultaten antyder att elever som faktiskt stressar också presterar bättre betygsmässigt, vilket kanske inte är helt förvånande. Samtidigt är det bekymmersamt att stressen ökar hos unga, vilket bland annat Folkhälsomyndigheten har pekat på, säger forskaren Thea Klapp i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar