Svenska skolelever i Europa har ökat

Svenska skolelever i Europa har ökatSedan Sveriges inträde i EU har antalet elever i svenska utlandsskolor i Europa ökat med över 70 procent. Det visar ny statistik från SCB.

Svensk skola finns inte bara i Sverige. Omkring 1 500 svenska elever går i något som heter svensk utlandsskola. I nuläget finns det 14 sådana skolor runt om i världen.

Statistiska centralbyrån (SCB) har nyligen tagit fram statistik om svenska utlandsskolor. Där kan man följa utvecklingen från 1994 och framåt. Enligt den har antalet elever legat på en relativt jämn nivå.

Men var i världen eleverna går i skolan har förändrats. Sveriges inträde i EU i januari 1995 gjorde det enklare för svenskar att både bo och arbeta i andra EU-länder.

Statistikruta om antalet elever i svenska utlandsskolor. I Europa år 1994 fanns det 774 elever i svenska utlandsskolor jämfört med 1 320 elever år 2019.I Afrika år 1994 fanns det 228 elever i svenska utlandsskolor jämfört med 176 elever år 2019. I Asien år 1994 fanns det 217 elever i svenska utlandsskolro jämfört med 14 elever år 2019. I Sydamerika fanns det 35 elever i svenska utlandsskolor 1994 jämfört med 0 elever år 2019.

Efter inträdet ökade antalet elever i svenska utlandsskolor inom Europa snabbt. Mellan 1994 och 2019 ökade elevantalet med över 70 procent, från 774 till 1 320. Samtidigt minskade de i andra världsdelar.

Svenska utlandsskolor får statsbidrag och följer den svenska läroplanen. Undervisningen sker på svenska och skolorna har rätt att ge ut betyg, vilket skiljer dem mot andra skolor som bedriver undervisning på svenska i utlandet.

Skolorna ligger i åtta olika länder, däribland England, Tyskland och Kenya. Majoriteten av eleverna går i grundskolan, men även gymnasieelever och förskolebarn går i svensk utlandsskola.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar