Ökad läsförståelse genom frågor

Kim SjöbergSssss….. nnnnnn…. öööö…
Eleverna i årskurs ett ljudar, överallt i klassrummet hör jag hur bokstävernas ljud sätts ihop och skapar ord. Det är en underbar känsla när barn knäcker läskoden och läser olika ord som de möter. Butiksskyltar på vägen hem eller etiketter på varorna i affären blir plötsligt föremål för läsning.

Även om barnet knäckt läskoden behöver de fortfarande stöd av oss vuxna. Både i skolan men också av vuxna utanför skolan. Läsförståelsen behöver också stöd och uppmuntran för att utvecklas. För att stötta barns läsförståelse använder många skolor lässtrategier med hjälp av figurer som kallas läsfixare. Det handlar om att skapa samtal om texten – även om barnet inte läser själv så är samtalet betydelsefullt.

Under våren kommer jag att ge exempel på frågor som kan ställas till några av de texter som ni hittar på minibladet. Samtala med barnet innan texten, fråga vad de vet om ämnet eller vad de tror att texten kommer att handla om. Stanna upp i texten för att reda ut nya ord och avsluta med att se om barnet kan återberätta textens innehåll eller om texten gett någon ny kunskap. Det är också viktigt att hjälpa eleverna att koppla textens innehåll till egna erfarenheter och upplevelser för att skapa en nära förståelse för det man läst.

Ha många mysiga samtal och lässtunder tillsammans!

På barnens nyhetssida hittar ni denna vecka en text om Mammutar. Här är exempel på frågor som du som vuxen kan ställa till barnet när ni läst texten.

Medelsvår text

Mammut gömde sig i åker
Vet du något om mammutar sedan tidigare?

Bonden James Bristle bor i Michigan. Det ligger i USA. Han hittade en mammut när han grävde i sin åker.
Vad är en åker?

Mammutarna dog ut för längesedan. De var elefantliknande djur med päls. James Bristle bor i Michigan i USA. Han hittade en mammut i sin åker. Först trodde han att det var en stolpe. Han grävde lite till och då visade det sig att det var en mammut.
Har du hittat något roligt när du grävt någon gång?
Hur tror du att Mammuten såg ut när han hittade den?

Det som liknade en stolpe var egentligen ett revben. James kontaktade forskare på universitetet i Michigan. De hjälpte honom att gräva fram mammuten. Den levde troligtvis för över 10 000 år sedan.

Forskarna tror att folk har grävt ner mammuten och låtit jorden fungera som ett kylskåp. De hittade även stenredskap. Människor använde antagligen dem för att jaga mammutar. Varför tror du att man jagade mammutar?
Vad vet du om mammutar nu när du läst texten?

Lättläst text

Mammut gömde sig i åker.
Vet du något om mammutar sedan tidigare?

James Bristle är bonde. Han bor i USA. Han hittade en mammut i sin åker.
Vad är en åker? 

Mammutarna var djur som liknade elefanter. De dog ut för längesedan. James Bristle är bonde. Han bor i USA. Han grävde i sin åker. Då hittade han en mammut.
Har du hittat något roligt när du grävt någon gång?
Hur tror du att Mammuten såg ut när han hittade den?

James trodde först att det var en stolpe. Men det var mammutens revben.

Några forskare hjälpte James. De tror att mammuten levde för över 10 000 år sedan.

Bredvid mammuten hittade de redskap av sten. Människor använde dem när de jagade mammutar.
Varför tror du att man jagade mammutar?
Vad vet du om mammutar nu när du läst texten?

Fler Läs och lär