MiniBladet i klassrummet

Allt fler lärare använder Minibladet i skolan vilket är otroligt roligt. I veckans Läs och Lär berättar läraren Kim Sjöberg hur hon använder Minibladets nyhetsflöde i klassrummet.

Stolta elever har lärt sig logga in på datorn med personliga inloggningsuppgifter. Det är spännande att på så nära håll få se hur de bemästrar de digitala verktygen och självständigt söker efter kunskap.

Abdullah_Yousef
Med hjälp av den upplästa texten kan Abdullah och Yousef ta del av texten på sidan.

För mig är det viktigt att eleverna hittar en möjlighet att ta del av samhället och världen på egen hand. Genom Minibladet får eleverna på ett lustfyllt sätt ta del av världs- och samhällshändelser. Jag väljer att använda Minibladet i undervisningen eftersom det ger alla i elevgruppen förutsättningar att ta del av nyheter oavsett vilken nivå de är på. Med hjälp av uppläsning och svårighetsgrad på texter kan eleverna tillgodose den information de söker.

Linn och Aldin väljer nyhet.
Linn och Aldin väljer nyhet.

Eleverna loggar in på datorn, de sitter i par och klickar runt på sidan. På så sätt tar de del av flera nyheter. Tillsammans ska de komma överens om en nyhet, på så sätt diskuterar eleverna de olika nyheternas innehåll och övar på att motivera sitt val. Några elever läser och andra använder uppläsningsfunktionen.

Yusef och Demian lyssnar på MiniBladet
Yusef och Demian lyssnar på MiniBladet

När de valt en nyhet får de tre rutor på ett A4. De planerar vilka tre saker från den valda nyheten som känns relevanta för dem och ritar i rutorna. På så sätt tränar eleverna att göra ett urval, återberätta och motivera vilka delar i nyheten som känns viktiga för dem.  Därefter skriver de meningar till sina bilder och skriver ut. Vi sätter upp elevernas nyhetssammanfattningar utanför klassrumsdörren – de är stolta över att få delge veckans nyheter för övriga kamrater.

IMG_8511

Min förhoppning är att eleverna bär med sig ett redskap som de kan använda även utanför skolans värld. Att de redan i yngre ålder känner motivation och en självständighet över att hitta och ta del av nyheter.

/Kim Sjöberg, lärare

Fler Läs och lär