Är det ok att far- och morföräldrar har andra regler än föräldrarna eller är det förvirrande för barnen?

farmor

Är det ok att far- och morföräldrar har andra regler än föräldrarna eller är det förvirrande för barnen? Hemma gäller till exempel godis endast på lördagar och vi äter den mat som lagas men hos farmor gäller andra regler. Om vi är med när reglerna ändras är jag rädd att barnen inte tar oss på allvar sedan!

De flesta barn klarar ganska bra av att ha olika regler hos olika personer. Många barn försöker få de i deras eget tycke mest ”generösa” reglerna att gälla överallt, men inser snart att de inte lyckas och förstår då att hos farmor och farfar får man göra saker som man inte får hemma.

Det ni som föräldrar kan göra för att tydliggöra detta är att ni helt enkelt benämner det för barnen. När ni är hos farmor och farfar och barnen får godis kan ni säga att det här får ni för att farmor och farfar bestämmer men hemma äter vi godis på lördagarna. På så sätt blir det tydligt att reglerna har med sammanhanget att göra.

/Liv Svirsky, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i KBT.

Fler Liv Svirsky