En nyckel som hänger på en flyttlådaSka vi våga flytta?

Vår 10-åring går i en skola som hen trivs väldigt bra i och som är svår att få plats på. Problemet är att vi behöver flytta då vi är trångbodda. Vi har varit vankelmodiga kring flytt i flera år då vi inte vill rycka upp barnet från skolan som hen trivs i och där hen har många kompisar. Oroar vi oss i onödan eller ska vi ta hänsyn till barnets önskan om att inte byta skola? Man vet ju vad man har men inte vad man får vad gäller skola. Tankarna kring flytt/byte av bostad handlar antingen om att försöka ordna större lägenhet så barnet kan gå kvar i skolan, alternativt att flytta längre bort för att ha råd att köpa hus.

Vi bor i storstad och är vankelmodiga kring var det är tryggt att växa upp. Rycka upp barnet och hamna i mindre samhälle med helt ny skola eller stanna kvar i stan med skola där hen trivs men ändå bo i storstad och lägenhet. Kan tillägga att vi har våra egna föräldrar och syskon i storstaden och det är här vårt egna kontaktnät samt jobb finns.

Hur ska vi tänka?

 

Barnpsykologen Liv SvirskyNi står inför ett stort beslut och önskar råd om hur ni ska tänka. Tyvärr tror jag inte att det finns ett ”rätt beslut”. Bägge alternativen har både fördelar och nackdelar. Jag tror därför att det ni gör när ni låter beslutet baseras på noggrann eftertanke är helt rätt.

Generellt kan man säga att ett barn som har en god kamratsituation och en positiv skolsituation har goda förutsättningar att bygga upp det igen i ett nytt sammanhang. Det faktum att erfarenheterna är positiva har med stor sannolikhet gett hen viktiga lärdomar liksom en positiv förväntan inför nya sociala situationer och bägge de faktorerna är bra att ha med sig. Samtidigt är det naturligtvis så att för den som trivs väldigt bra i sin skola kan ett uppbrott kännas smärtsamt och separationen bli jobbig. Vad som gäller i ert unika fall kan man givetvis inte veta något om på förhand, men det kan vara värt att ha i åtanke inför ert beslut.

Att vara i närheten av sitt nätverk i form av familj och vänner till familjen är naturligtvis mycket värdefullt för ett barn. Å andra sidan kanske en flytt inte behöver medföra avbrott i de kontakterna, de får bara anta en annan form vilket med dagens teknik brukar vara möjligt.

Varför inte sätta upp en lista där ni skriver upp fördelar och nackdelar med de olika alternativen för att se var ni hamnar? En sådan lista kan ha en tendens att bli väldigt rationell och måste kanske då kompletteras med era rent känslomässiga åsikter också.

Kan ni finna en kombination där både logik och känslor får plats tror jag att ni kommer fatta ett klokt beslut. Ni kan också låta ert barn vara med i samtalen i viss utsträckning. Väljer ni att bo kvar måste ni kanske tillsammans fundera över hur ni på bästa sätt löser ett trångt boende. Väljer ni att flytta kanske ni ska upprätta en plan för hur ni underlättar för barnet att ha kvar kontakt med sina gamla vänner etc.

Jag tror det viktigaste är att ni föräldrar blir nöjda och bekväma med det alternativ ni väljer. Om ni är nöjda med den plats ni väljer att bo på kommer säkert ert barn också vara det. Är ni däremot missnöjda finns risk att barnet märker det och kanske känner av era negativa tankar eller till och med tar på sig skuld om upplevelsen blir att ni gjorde det ”för hens skull”.

/Liv Svirsky, barnpsykolog

Fler Liv Svirsky