Nioosha har skrivit ett hemligt meddelande till dig. Skriv rätt bokstav ovanför numren.

Läs mer om Nioosha här

Månadens kändis: Nioosha Shams
Fotograf: Sussane Kronholm