Reporterskola

BLT - Sydöstran: Bilens dag

Foto på bilar i trafik.

Den 28 oktober är det bilens dag. Den 28 oktober 2010 började man med bilens dag. Motorbranschens Riksförbund ville införa bilens dag för att visa hur viktig bilen har varit för vår utveckling. Elever i klass 3a på Saltöskolan har gjort en enkät för att uppmärksamma bilens dag.

De har frågat 22 personer följande:

  1. Har du en bil?
  2. Vilken sorts bil har du om du har en?
  3. Hur brukar du komma till skolan/jobbet?
  4. Vad gillar du mest, att åka bil eller att gå?
  5. Åker du ofta bil?
  6. Visste du att det är bilens dag den 28 Oktober ?

Svaren är följande:

Av de 22 personer som har intervjuats har 20 haft bil. Och 2 har inte haft någon bil. 

4  har Volvo, 3 har Mazda och 2 har Mercedes. Och de andra har alla olika sorter. 

Av 22 var det 11 som brukar åka bil till skolan/jobbet, 7 brukar gå, 3 brukar cykla och 1 åker buss. Alltså dem flesta brukar åka bil till skolan/jobbet. 

Av 22 så går 15 helst och 5 åker bil och 2 vill inte svara. 

Det är 11 som ofta åker bil och 9 som inte åker bil ofta. Det är 2 som åker bil ibland. Alltså åker de flesta bil ofta. 

Av 22 så visste 4 att det är bilens dag den 28 oktober och 18 visste inte det. Vilket innebär att det är inte så många som vet att bilens dag är den 28 oktober.

Text och undersökning: Ingrid Gustavson Pluntke och Hedvig Norlander, Saltöskolan 3a, Karlskrona