Reporterskola

BLT - Sydöstran: Brandman är ett farligt jobb

Oscar Hammarström

Oscar Hammarström

Att jobba som brandman är inte så lätt och det är fysiskt krävande. För att bli brandman måste man först gå utbildningen SMO, skydd mot olyckor. Det är en två år lång eftergymnasial utbildning.

– När man har blivit klar med den utbildningen kan man söka jobb. Man lär sig brandyrket och till exempel att klippa bilar, brandförlopp, hantera rökutveckling och så vidare, säger den 40-åriga brandmannen Oscar Hammarström.

Han har jobbat som brandman i tio år och idag har han även rollen som styrkeledare i Karlshamns kommun. Han berättar vidare att styrkeledaren är den som leder insatsen och bestämmer hur brandmännen ska jobba.

Gällande frågan varför han just valde att bli brandman, svarade Hammarström:

– Olyckor kommer tyvärr alltid att ske och då är det bra om någon kan hjälpa till att ställa saker till rätta. Jag gillar sådana utmaningar och känner mig många gånger nöjd när jag har kunnat hjälpa till.

Oscar Hammarström berättar att Räddningstjänsten får åka på många typer av olyckor. Förutom bränder kan det vara trafikolyckor, drunkningar, hjärtstoppslarm, djurräddningar, översvämningar, rasolyckor och utsläpp av farliga ämnen för att bara nämna några.

Är det farligt att jobba som brandman?

– Visst kan det vara farligt att befinna sig på en skadeplats och vi spärrar ofta av de områdena för att inte fler ska komma till skada. Sedan använder vi oss av mycket skyddsutrustning för att riskerna för oss ska bli så små som möjlig, svarar Oscar Hammarström

Blir du rädd?

– Ja ibland blir jag rädd när vi jobbar ute vid trafikolyckor och annan trafik kör fort förbi oss. Därför har vi mer och mer börjat stänga av vägarna helt så att vi kan få jobba i frid, säger Oscar Hammarström.

Gällande frågan hur det är att jobba som brandman, svarar Hammarström:

– Ett arbetspass börjar med uppställning där vi går igenom vem som sitter var i bilen. Min arbetsgrupp består av en styrkeledare och fyra brandmän och vi har olika uppgifter. Därefter gör vi en kontroll av vår skyddsutrustning, att den är hel och fungerar som den ska. Varje arbetspass ska vi öva på något som gör att vi blir bättre på att hjälpa till vid olyckor. Ofta brukar vi behöva göra rent utrustning som används och reparera sådant som har gått sönder. Vi tränar också styrke- och konditionsträning varje gång vi jobbar.

Text: Elias Johnsson och Kaiss Aljazar, 5, Korpadalsskolan, Karlshamn
Foto: Ola Bergkvist