Reporterskola

BLT - Sydöstran: De globala målen – så kan du hjälpa till!

17 globala mål

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa kilmatförändrigarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Källa: https://www.globalamalen.se/

De globala målen ska se till att utvecklingen på jorden är hållbar. Li som går i fyran i Karlskrona tipsar om hur du kan hjälpa till för att målen ska blir verklighet.

År 2015 satte Förenta nationerna, FN, upp 17 globala mål som vi på jorden ska försöka uppfylla till år 2030. Det här globala målen är till för att göra vår planet bättre. Det här är det FN:s medlemsländer vill försöka uppfylla med de globala målen:

Att vi ska lösa klimatkrisen.

Att vi ska avskaffa extrem fattigdom.

Att vi ska främja fred och rättvisa.

Att vi ska minska ojämlikheter i världen.

Och för att uppfylla detta behöver ALLA hjälpa till!

Så här du kan hjälpa!

Om du vill hjälpa till med att bekämpa fattigdom kan du till exempel köpa mer fairtrade. Om du köper därifrån vet du att arbetarna har behandlats bra, att de får bra löner och att barn inte har arbetat där.

För att hjälpa till med god hälsa och välbefinnande, räcker det att säga hej till någon. Då känns det både bra inombords och bra för den du sa hej till. Den personen kanske då säger hej till någon annan och det kanske blir som ett domino av snällhet.

Om du vill hjälpa till med hållbar energi för alla kan du försöka att spara på elen. Det behöver inte vara mycket, men kanske att stänga av lampan i rummet om du inte är där. Inte ladda mobilen under natten. Små saker gör stor skillnad.

Vill du hjälpa till med att bekämpa klimatförändringarna kan du försöka källsortera. Att kanske en gång i månaden åka till återvinningscentral och återvinna. Och kom ihåg att sortera skräpet i rätt behållare! Du kan också kolla på loppis innan du köper något nytt. Då är det både bra för miljön och för plånboken.

Text: Li, 4b, Musikugglan, Karlskrona