PT: Fler och billigare drivmedel

Foto från en bensinmack.

Billigare och mer miljövänliga drivmedel

 

Idag tycker jag att det är för dyr bensin. Nu är det mycket köer till bensinmackar och det finns för lite biobränsle.

 

Jag önskar att år 2050 då ska det vara billigare att tanka. Det ska finnas fler olika varianter av drivmedel, till exempel biobränsle och el-laddning.

 

Text och foto: Ted Larsson, 5c, Sjulnässkola, Piteå