PT: Piteå 2050

Leas teckning.

Leas framtida Piteå

 

Jag tror att det kommer finnas nya bilar och nya moderna företag i Piteå. Det kanske kommer finnas robotar på olika jobb. Det kommer säkert ha blivit nya byggnader och sådant. 

 

Jag själv skulle vilja att det fanns fler miljövänliga produkter. Det kanske kommer att vara nya vägar och nya miljövänliga fordon. 

 

Jag skulle vilja att det mesta i hela Piteå är miljövänligt. Jag önskar att det planteras fler träd och växter och att djuren får platser att beta och dricka på. Jag hoppas att djuren får mer beskydd och föda i framtiden. Och att viktiga insekter får leva och att vi låter naturen växa mer och mer.

 

Text och illustration: Lea Sandberg, 5b, Porsnässkolan, Piteå