Reporterskola

VK: Protester i Nederländerna

Foto på en traktor på en åker.

Den senaste tiden har det varit många protester i Nederländerna. Först bönderna och sedan byggarna.

De protesterar för att de tycker att det är alldeles för stränga regler för klimatet. Bönderna får inte ha fler djur som skadar klimatet. Och de måste sluta med att spreja gift över sina växter.

Nu börjar regeringen bry sig om byggarbetarna också. Deras maskiner släpper ut alldeles för mycket kväve och de får inte gräva på vissa ställen. Jorden är förorenad och om de gräver där så släpps gaserna ut.

Bönderna och byggarbetarna tycker att de inte kan göra sitt jobb på grund av alla små regler. Så de red ut på gatorna och protesterade. Det orsakade många stora trafikproblem.

Till slut lyssnade regeringen på dem och gjorde reglerna mildare.

Text: Noah Sylvén Cromsigt, 5b, Sävar skola, Sävar