Reporterskola

Sydsvenskan: TEMA: Globala hållbarhetsmålen / nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

Jorden i havet. Ett collage.

Många har pratat om klimatet i ord. Det syns bland våra nya ord.

I klass 6b på Sofielundsskolan i Malmö studerar man just nu FN:s globala hållbarhetsmål. Ett av dem, mål nummer 13, handlar om att bekämpa klimatförändringarna.

 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. För att ta reda på om folk har koll på klimatförändringar så har vi frågat elever och personal på skolan.

 

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling. Här kan du se vad några tycker om klimatförändringarna.

 

Tänker du på klimatförändringarna?

 

– Det gör jag ibland för att jag bryr mig om klimatet och vår framtid, säger eleven Bisan Al Sadi.

 

– Ja det gör jag för att jag tycker att det är viktigt och tänker på min framtid, säger eleven Maria Dawoud.

 

– Ja det gör jag för att det är om framtiden, säger Stanislaw som är administrativ chef på skolan.

 

– Ja, det gör jag. Jag försöker att vara så medveten om det som jag kan, säger Malin som är rektor.

 

 

 

Hur tror du klimatförändringarna uppstår?

 

– Jag tror att man kastar för mycket plast i havet och djuren i havet äter upp plasten, säger eleven Zahra Barey.

 

– Oj , jag tror att de uppstår när det regnar surregn ner i havet och på marken som man odlar mat på, säger eleven  Hala Al Hayek.

 

– Jag tror att de uppstår för att vi inte är rädda om vår natur, säger Kristina som är biträdande rektor.

 

 

Hur tror du världen kommer att hantera klimatförändringarna?

 

– Jag tror inte att man kommer att göra något tillräckligt utan att det kommer att bli ett större problem innan något händer, säger logopeden Jenny.

 

– Jag tror att det kommer att krävas tekniska lösningar, folk kommer inte att gå tillbaka och leva som man gjorde förr utan kommer att hitta miljövänligare lösningar, säger Malin som är rektor.

 

– Jag tror att de kommer att tänka efter eftersom att det är ett mål och de vill ändra hur man tänker, säger eleven Bleona Fazliu.

 

Text: Isabell Jönsson och Umeima Yusuf, klass 6b Sofielundsskolan, Malmö