Reporterskola

BLT - Sydöstran: Vattenverket i Karlshamn

I Blekinge län ligger Karlshamn och där finns ett vattenverk i Långasjönäs. Elever i klass 3c på Korpadalsskolan har tagit reda på hur det fungerar. Eleverna skickade ett mejl till de som jobbar på vattenverket.

Vattnet kommer in i stora reningsrör. Från sjön tas det upp cirka 130 liter i sekunden. Det finns en sil som plockar bort löv och grenar från vattnet så att det ska bli renare och att vi inte ska bli sjuka.

De som jobbar där tillsätter ett medel i vattnet som gör att vattnets partiklar flockar ihop sig och sjunker till botten. Sen filtreras vatten genom sand. Sen använder personalen en UV lampa som dödar bakterier.

Det finns ett vattentorn nära Långasjönäs där sparas allt vatten. När någon öppnar kranen så åker det ner från vattentornet till kranen. Nu vet ni hur det fungerar i vattenverket.

Text: Adam Fransson, Marcel Mackiewicz, Molly Malm, 3c, Korpadalsskolan, Karlshamn