Måla och rita nr 1

Skriv ut bilden med Minja och tomten och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Tomten!