Måla och rita nr 10

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.