Måla och rita nr 13

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.