Måla och rita nr 15

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.