Måla och rita nr 17

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Minja klättrar!