Måla och rita nr 20

Skriv ut bilden och färglägg den.