Måla och rita nr 41

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.