En bild med Minja som håller i en kamera. Bredvid henne står texten: "Min bild av Malmö". Tävla med MiniBladet! Vinn fina priser.

Till läraren och fritidspedagogen:

Min bild av Malmö

 

Tävlingstid:

Den 9 februari – 26 april

Barnen ska dokumentera Malmö. Med läsarbilder och bildtexter visar de varför Malmö är en bra stad att leva och att bo i. Platser och sevärdheter samt verksamheter i arbete och på fritid är naturligtvis givna objekt. Men för att komma åt Malmös själ behövs också fotografier på gemenskap och på känslor, här blir rubriker och bildtexter kanske extra viktiga.

Med en blandning av helbilder, närbilder och bilder på detaljer hoppas vi att dina elever ska hjälpa oss att tillsammans skapa en dynamisk fotokavalkad som framhäver Malmös bästa sidor.
Resultatet av tävlingen blir en gemensam manifestation tillsammans med FC Rosengård när de möter Göteborg FC på Gamla IP den 5 maj.

Denna tävling ska också ses som ett led i implementeringen av barnkonventionen som är på väg att bli del av svensk lag. Artiklarna 12 och 13 i barnkonventionen betonar barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem, samt att deras  åsikter ska beaktas.

Prisutdelningen kommer att ske under högtidliga former i samband med FC Rosengårds hemmamatch mot Göteborg FC på Gamla IP den 5 maj. Du och dina elever går så klart gratis på matchen om ni deltar i fototävlingen. Dessutom får alla elever ta med sig varsin förälder till matchen och prisutdelningen.

 

 • Tänk på upphovsrätten så att elevernas bidrag inte blir en kopia av någon annans verk.
 • En etisk regel för fotografier säger att man inte får peka ut någon som brottsling eller att personen gör en dålig eller klandervärd handling.
 • Förvissa dig om att personer som är lätta att identifiera på bilderna är medvetna om att de kan bli publicerade.

 

OBS! Vi tar inte emot bidrag som skickas på annat sätt än via vårt inskicksformulär.

 

Koppling till läroplanerna

Ur Läroplan för fritidshemmet

Centralt innehåll:

Språk och kommunikation

 • Samtala om olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Natur och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
  till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

 

Ur Lgr 11

Kunskapskrav Svenska i slutet av årskurs 3:

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Svenska, Centralt innehåll i årskurs 1-3 samt årskurs 4-6:

Läsa och skriva
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Årskurs 1-3

Tala, lyssna och samtala

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

Årskurs 4-6

Tala, lyssna och samtala

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Bild, Centralt innehåll i årskurs 1-3:

Bildframställning
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Bildanalys

 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära

bilder från hemorten och konstbilder.

 

Bild, Centralt innehåll i årskurs 4-6:

Bildframställning
Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 • Anmäl din klass/grupp till Min bild av Malmö

  Anmäl klassen här och delta så får ni detta och mycket mer!

  Flera textbubblor som säger: Anmäl er så får ni: Lärarhandledning! Gratis inträde! Fotoskola!

 

Fler Reporterskolan