billesholm

Tre nya dinosauriearter upptäckta i Skåne

De heter för tillfället Skånesaurus 1, 2 och 3.

Spår av köttätande dinosaurier i Skåne

Dinosaurierna var nästan lika stora som Tyrannosaurus rex.