dialekt

Nyhetsvecka 1

Redaktör Gustav Sigala Haggren sammanfattar veckans nyheter.