dricksvatten

Avloppsvatten kan bli dricksvatten

Vattnet ska också användas till att vattna till exempel åkrar och park...