fem sinnen

Människor har bra luktsinne

Människor har lika bra luktsinne som djuren. Ändå tror många att människor har dåligt luktsinne.