Finland

Mindre intresse för svenska i Finland

Finskspråkiga lever vill hellre lära sig andra ämnen.

Sorg i Finland efter skolskjutning

Polisen håller just nu på att undersöka varför det hände.

Sverige är fjärde lyckligast

Enligt en ny undersökning är Sverige världens fjärde lyckligaste land....

Finland vill ha bro till Sverige

Det har länge funnits planer på en stor bro mellan Finland och Sverige...

Korruptionen ökar i Sverige

Men Sverige är fortfarande ett av världens minst korrupta länder.
Fördjupning: Finland

Veckans fördjupning: Finland

Finland har två språk: finska och svenska.

Nyhetsvecka 47

Redaktionschef Gustav Sigala Haggren sammanfattar veckans nyheter.

Finland vill få bort hemlösheten

Sedan 2008 har hemlösheten i Finland halverats.