förorter

Hårda regler är vanligt

Hedersförtryck är att barn och unga i vissa familjer har hårda regler. Reglerna handlar oftast om att barnen inte får umgås med någon av det...