frimärken

Greta Thunberg på nytt frimärke

De nya frimärkena har två olika teman: "Värdefull natur" och "Göteborg 400 år".