Frukt och Grönt

Park och soptipp blir till odling

I Lund ska några odlare odla olika växter och grönsaker i närheten av en soptipp.