Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

Möte hålls för att få slut på hatet

Mötet är till för att arbeta mot antisemitism.