jordskalv

Flera jordbävningar i Turkiet och Syrien

Räddningspersonal försöker hjälpa så många människor som möjligt....