jordskred

Jordskredet har gjort skolvägar farligare

Nu kör trafiken på mindre vägar.

Experter undersöker jordskredet 

I helgen var det ett stort jordskred utanför Stenungsund.