jordskred

Nyheterna vi googlade under 2023

Elstöd, AI och Hamas var några av sakerna svenskarna googlade i år.

Jordskredet har gjort skolvägar farligare

Nu kör trafiken på mindre vägar.

Experter undersöker jordskredet 

I helgen var det ett stort jordskred utanför Stenungsund.