Läsplatta

En elev sitter vid sin skolbänk med en läsplatta

Digital teknik blir obligatoriskt i förskolan

I juli nästa år kommer digital teknik som läsplattor och datorer att b...
Ett barn sitter och pekar på en läsplatta.

Skolbarn lär sig att sitta rätt

Många använder läsplattor idag. Det gör att vi sitter mer och mer. Där...
En läsplatta med vita kanter ligger på en dator.

Vem betalar om plattan går sönder?

I Sverige ska det inte kosta att gå i skolan. Därför vill Skolinspekti...