Likvärdighet

Undersökning: stora skillnader mellan skolor

En ny undersökning har tittat på hur kommunerna sköter sina grundskolor. Resultatet visar att det är stora skillnader beroende på var i land...

Skolan inte lika för alla

Regeringen säger att det största problemet i skolan är att den inte är likvärdig. Alla har rätt att få samma stöd i skolan.