Linköpings tingsrätt

Danmark förbjuder Koran-bränning

Sveriges regering vill inte ha ett liknande förbud.