människan

Nyupptäckt människoart levde samtidigt som oss

Forskarna trodde att den nya människoarten Homo naledi levde långt innan Homo sapiens. Ny forskning visar att så inte var fallet.