mobilfri

Skolan som valfråga

Inför valet diskuterar politiker från de politiska partierna olika valfrågor. En stor valfråga är skolan.