myndigheter

Noll flickor födda i 132 byar i Indien

Vanligtvis föds det ungefär lika många flickor som pojkar i världen. Men i 132 byar har det inte fötts en enda flicka på tre månader, något ...

Sveriges unga muslimer får inte bidrag

Sveriges unga muslimer är en organisation för muslimska ungdomar. I år kommer organisationen inte få något statsbidrag av organisationen MUC...