nationalitet

Kungen tackar alla som kommit hit

“Alla människor som bor i vårt land, alla som föds här. Och som har kommit hit för att skapa sig ett bättre liv”