Nationella prov

Fusk på nationella prov

Flera elever fuskar på de nationella proven. Det berättar tv-programmet Uppdrag granskning.

Digitala nationella prov

De nationella proven i grund- och gymnasieskolan kan bli digitala. Men det kan dröja upp till sex år. Det tycker Sveriges Elevkårer är för l...