Nils Lundkvist

Nils Lundkvist får Barnradions bokpris

Barnjuryn tycker att hans bok var bäst.