npf

Elever med NPF-diagnoser får dålig hjälp

Skolinspektionen har undersökt vilken hjälp eleverna får i skolan.

Elever med npf-diagnoser diskrimineras

De får inte stödet de behöver för att klara av skolan.