Rebus

Vatten

Internationella vattendagen är en FN-dag som infaller den 22 mars.

Pi och matematiska gåtor

  Har du hört talas om den matematiska konstanten pi? Den börjar ju med 3,14… men sedan har den ett oändligt antal decimaler efter sig....

Småland

Sedan flera år tillbaka har första torsdagen i mars blivit lite av Smålandsdagen.   Varför har första torsdagen i mars blivit just Smål...

Vintersporter

Sportloven har börjat i Sverige och då är det många som vill hålla på med vintersporter. Vintersport kallas sporter som utövas på is eller s...

Kvinnlig rösträtt

För 100 år sedan, år 1921, infördes kvinnlig rösträtt i Sverige.

Evolutionsteorin

Engelsmannen Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori i boken "Om arternas uppkomst" år 1859

Om tvillingar

Visste du till exempel att antalet tvillingfödslar varierar kraftigt mellan olika folkslag?

Wikipedia fyller 20 år!

  Den 15 januari 2001 startades Wikipedia i USA. Då fanns det bara på engelska.   Sedan 2001 har Wikipedia spridits över hela värl...