Segregation

Skolan inte lika för alla

Regeringen säger att det största problemet i skolan är att den inte är likvärdig. Alla har rätt att få samma stöd i skolan.