skånska

Nyhetsvecka 1

Redaktör Gustav Sigala Haggren sammanfattar veckans nyheter.

Skåningar skorrar inte sina “r” lika mycket

Fler och fler skåningar verkar gå över till det rullande r:et