Smarta textiler

Nya kläder som talar med dövblinda

Högskolan i Borås arbetar med att utveckla vibrerande kläder som kan berätta för dövblinda människor vad som händer i ett rum.