Sparkcyklar

“Böter” för felparkerade elcyklar

En felparkerad elsparkcykel kan bli farlig för någon som har en synnedsättning. Därför vill Synskadades riksförbund uppmärksamma människor p...